Groener dan met zonnepanelen wordt je dak niet

Wie groen bezig wilt zijn kiest vaak voor een woning met tuin. Een groen dak zorgt voor een nog natuurlijkere uitstraling en dat is goed voor mens, natuur en milieu. Maar wellicht dat je daarbij nog ruimt kan inruimen voor enkele zonnepanelen. Daarmee ben je niet alleen een stuk onafhankelijker van de wisselende energieprijzen die energieleveranciers rekenen – immers deze schommelen iedere 6 maanden -, maar kies je eveneens voor mens, natuur en milieu. Het langzaam wegkrijgen van vervuilende kolencentrales en het gevaarlijke kernenergie is een belangrijk thema van verschillende milieu- en belangenorganisaties en ook steeds meer particulieren zien het belang daarvan in. Zonnepanelen kunnen daarmee een substantiële bijdrage leveren.

Geen subsidie maar wel voordeel

Op zonnepanelen of andere duurzame innovaties in of aan de woning is in 2018 geen subsidie voor particulieren, maar er is nog wel immers de BTW-regeling. Hiermee krijgen particulieren de BTW á 21% teruggestort. Hiervoor moet je je wel aanmelden middels een eenvoudig formulier bij de overheid. Voorheen was dit een stuk lastiger maar dat is dus vereenvoudigd. Voor het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet ontvang je bovendien nog een vergoeding van de energieleverancier waar je stroom vanaf afneemt. De mogelijkheden kan je vinden in het overzicht hier waarbij je ook kan aangeven hoeveel stroom je opwekte met de zonnepanelen. Dan krijg je een doorberekening waar je het goedkoopste energie kan afnemen én terugleveren.

Bent u zakelijk ingeschreven dan wel subsidiemogelijkheden

Voor bedrijven bestaan er via de overheid nog wel mogelijkheden tot het verkrijgen van een subsidie. De afgelopen jaren werden deze beschikbaar gesteld onder de volgende noemers:

  • Milieu-investeringsaftrek (afgekort: MIA)
  • Energie-investeringsaftrek (afgekort: EIA)
  • Kleinschaligheidsaftrek (afgekort KIA)
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Op dit moment is die SDE+ subsidie, zie ook de overheidswebsite. In het najaar wordt de subsidie voor groene zakelijke energie initiatieven weer geopend.