Natuurbehoud

In Nederland zijn we erg veel bezig met het behouden van de natuur. De overheid heeft het bedrijf staatsbosbeheer bijvoorbeeld, die voor de staat allerlei natuur gebieden beheren. Maar denk ook aan mensen die in hun omgeving begaan zijn met vogels, bijvoorbeeld door ze te voeren, maar ook door het aanbrengen van beveiliging tegen kraaien onder zonnepanelen met zonnepaneel vogelwering.

Even bestellen

Bij bestellen denk je niet snel aan natuur. In de natuur kan je eerder niet bestellen misschien zelfs. Maar hier gaat het om een ander soort bestelbaarheid. De bestelbaarheid waar filosoof Martin Heidegger het over heeft. Deze Duitse denker was erg begaan met de natuur en wordt gezien als een belangrijk figuur binnen de deep ecology. Hij heeft het over hoe de mens alles bestelbaar wil maken. Alles moet naar de hand van de mens gezet worden en alles moet door de mens te controleren zijn. Neem als voorbeeld een boomgaard. In de boomgaard wordt ten eerste de fruitboom bestelbaar gemaakt. Deze wordt op een bepaalde plek neergezet, zodat de mens daar een boom kan laten groeien en er de appels van kan plukken. Verder zijn ook de werknemers bestelbaar. De mensen moeten allemaal aan het werk op gezette tijden en misschien zelfs wel met bepaalde gezette targets. Het natuurlijke product van de appel wordt bestelbaar en de supermarkt zal erop rekenen dat deze appels gemaakt zullen worden en vervolgens kan de klant deze in de normale zin van het woord bestellen.

Bestelbaar landschap

Maar ook in het landschap is dit mogelijk. Lange tijd kon de mens weinig doen aan het landschap. Hoe het landschap veranderde was niet te controleren en ging gewoon natuurlijk. Tegenwoordig bepaalt de mens wel wat de natuur wil. Die rivier bijvoorbeeld, die moet wat rechter liggen. Maar ja nu hij recht ligt blijkt dat weer problemen te geven, dus dan mag hij toch mooie bochtjes maken voor ons. Op die manier zijn bedrijven als Staatsbosbeheer bezig met het bestellen van het landschap.

Nuttig

Verder is ook van belang bij de natuur voor de mens wat het oplevert. Over het algemeen lijkt het beleid van de overheid wat het betreft natuur te gaan om het nut voor de inwoners. De natuur mag er alleen zijn als de voordelen hiervan groter zijn dan die van bijvoorbeeld een industrie terrein. Het liefste is die natuur dus begaanbaar voor veel mensen, zodat het met een beetje geluk ook nog geld op kan leveren.