Hoe belangrijk is BRL certificering nu echt?

Steeds meer bedrijven tonen interesse in het behalen van de zogenaamde BRL certificering. Het betreft hier een belangrijke certificering, niet in het minst omdat ze de kwaliteit van uw producten en / of diensten kan garanderen ten opzichte van derden. Het gaat hierbij dan niet alleen maar om opdrachtgevers, maar ook om bijvoorbeeld toezichthouders. In het bijzonder voor de bouwsector geldt dat BRL certificering van cruciaal belang kan zijn. Ondanks het feit dat het behalen van een dergelijke certificering niet altijd bij wet verplicht is, is het wel zo dat dit een belangrijke meerwaarde met zich mee kan brengen. Op welke manier dat precies het geval is ontdekt u hier op deze pagina!

             Welke verschillende vormen van BRL certificering bestaan er precies?

In de praktijk kan er worden vastgesteld dat er heel wat verschillende vormen van BRL certificering bestaan. In bepaalde gevallen is de BRL certificering wettelijk verplicht op het ogenblik dat uw organisatie een bepaalde activiteit wenst uit te oefenen. Misschien wel het bekendste voorbeeld op dit vlak is de zogenaamde BRL SIKB 7000. Het betreft hier een BRL certificering welke specifiek is vereist voor het uitvoeren van (water)bodemsanering. Een andere bekende BRL certificering luistert naar de naam ‘BRL SVMS-007’. Deze staat voor niet alleen veilig, maar ook milieukundig slopen.

             Wat wanneer BRL certificering niet verplicht is?

Veel bedrijven denken dat BRL certificering niet interessant is op het ogenblik dat er geen verplichting voor geldt, maar is dat wel correct? Zeker niet. Zelfs wanneer er geen sprake is van een verplichting is het zo dat een BRL certificering nog steeds ongelofelijk interessant kan zijn. Neem nu bijvoorbeeld de BRL SVMS-007. Dit certificaat staat er om bekend te zijn opgenomen in de gunningscriteria van publieke opdrachtgevers. Dit meer specifiek in het kader van inkopen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Er dient in de praktijk wel rekening te worden gehouden met de mogelijks aanvullende certificatie-eisen die gelden.

             Een meerwaarde voor elke organisatie

Door het behalen van BRL certificering kunt u in de praktijk rekenen op tal van verschillende voordelen. Neem nu bijvoorbeeld het feit dat er in de beoordelingsrichtlijnen criteria en eisen zijn opgenomen met betrekking tot het beheersen van risico’s op vlak van veiligheid en milieuwetgeving. De aanwezigheid van deze criteria zorgt ervoor dat er bij BRL certificering steeds een belangrijke meerwaarde kan worden gerealiseerd voor elke onderneming. Bovendien is het ook zo dat het vertrouwen in het proces op deze manier alleen maar verder zal toenemen.

             BRL certificering kan dus zeer belangrijk zijn!

Bovenstaande informatie maakt het reeds duidelijk, er kan eigenlijk alleen maar worden vastgesteld dat BRL certificering in de praktijk omwille van verschillende redenen zeer interessant kan zijn. Dit ook wanneer er geen verplichting voor geldt. In het merendeel van de gevallen haken bedrijven af wanneer er een verplichting ontbreekt, maar dat is zeker niet interessant. Wilt u niet alleen een belangrijke meerwaarde creëren voor uw bedrijf, maar wilt u tegelijkertijd ook graag uw commerciële mogelijkheden en kansen zo optimaal mogelijk houden? In al deze verschillende gevallen kan BRL certificering daar absoluut bij helpen!